เดินทางสู่นครราชสีมา ประตูสู่ภาคอีสานของไทย

นครราชสีมา

นครราชสีมาหรือโคราช ประเทศไทย เป็นจังหวัดที่เจริญที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความอุดมสมบูรณ์ของวัฒนธรรมมีความน่าสนใจมากเพราะมีเพลงพื้นบ้านชื่อเพลงโคราช นครราชสีมาก็มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ไทยเช่นกัน มีสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งที่นี่คุณต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด

เดินทาง เที่ยวไทย ที่ นครราชสีมา อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียงไม่กี่ชั่วโมง เดินทางสะดวก จังหวัดนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

นครราชสีมาหรือที่รู้จักกันในชื่อโคราชเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใหญ่ที่สุด และชาวจังหวัดส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม การปลูกพืชผลที่หลากหลาย เช่น ข้าว อ้อย งา และผลไม้ มีสหกรณ์ออมทรัพย์และการเกษตรในจังหวัดมากกว่า 100 แห่ง โครงการชลประทาน 35 โครงการ และโรงงานอุตสาหกรรม 7,122 แห่ง โรงงานส่วนมากเป็นโรงสีข้าว ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และโรงงานอุตสาหกรรม

ในอดีต จังหวัดโคราชเป็นพื้นที่ที่สำคัญมาเป็นเวลาหลายพันปี โดยครั้งแรกเป็นที่ตั้งของชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์โบราณหลายแห่ง และต่อมาเป็นด่านหน้าที่สำคัญของอาณาจักรทวารวดีและเขมร ซากปรักหักพังของวัดทวารวดีและเขมรตั้งอยู่ตรงข้ามโคราช โดยเฉพาะที่อำเภอสูงเนินและอำเภอพิมาย เป็นเมืองหลวงที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของอาณาจักรอังกอร์

โคราชยังคงเป็นจังหวัดและเมืองสำคัญ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและศูนย์กลางเศรษฐกิจ อำเภอปักธงชัยเป็นแหล่งอุตสาหกรรมการทอผ้าไหมไทย ผู้ที่สนใจในไหมพรมจะได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งผ้าที่ดีที่สุดของประเทศ..

เที่ยวไทย นครราชสีมาหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าโคราชเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ตั้งอยู่บนที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 260 กิโลเมตร เมืองนี้เป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ครอบคลุมพื้นที่ส่วนมากเป็นที่ราบสูงและภูมิประเทศเป็นภูเขา โคราชมีประเพณีที่น่าหลงใหล การต้อนรับที่มีเสน่ห์ ทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ยอดเยี่ยม รวมทั้งเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยและมรดกโลกใหม่ล่าสุด และวัดเขมรที่พิมายที่สำคัญ เมืองหลวงจังหวัดของอาณาจักรอังกอร์

เมื่อนักท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวที่ โคราช นั้น อย่าลืมลองซื้อหมี่โคราช อันเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อกลับไปฝากคนที่บ้านน่าจะดี